Ydelser

Marguerit Consult A/S yder rådgivning og assistance til danske virksomheder eller personer der vil investere i Tyskland. Vi yder ligeledes assistance til tyskere der vil investere i Danmark. Direktør Steen Lehrmann har brugt 30 år på at skabe et stort netværk med kontakter og tætte relationer på tværs af brancher og kompetenceområder.

  • Rådgivning omkring investeringsprojekter i Tyskland generelt
  • Rådgivning omkring det tyske system og hvordan handel med ejendomme og byggeprojekter fungerer
  • Formidling mellem dansk og tysk investor
  • Bindeled ved projekter med flere interessenter og parter
  • Assistance og rådgivning under investeringsforløb
  • Adgang til advokater og notarer med stor erfaring på ejendomsmarkedet
  • Adgang til finansiering og investeringsparate selskaber
  • Adgang til projekter og investeringsmuligheder

Afregning af ydelser sker på enten timebasis, projektbasis eller som en andel af den gennemførte investering. Det er noget vi aftaler fra projekt til projekt.