Hvorfor

En succesfuld investering kræver relationer og kendskab til det man investerer i samt omstændighederne. Relationerne tager lang tid at bygge op, muligvis længere tid i Tyskland end mange andre steder. Kendskab til investeringen og omstændighederne handler om erfaring. Du kan lave et øjebliksbillede af f.eks. prisen på en investeringsejendom på en given adresse, men det kræver erfaring og detaljeret kendskab til netop det geografiske område, at vide hvorfor et afkast på X % ikke er godt nok, selv om det ligger over gennemsnittet.
Der er et utal af parametre i spil, når en investering skal gennemføres, og uden netværk og kendskab til omstændighederne, er det umuligt at gennemføre succesfuldt.

Derfor har du brug for en partner og rådgiver til dine investeringer i Tyskland.